Sunday, March 7, 2021
Home Cryptocurrency

Cryptocurrency

குறியீட்டு நாணயம் (cryptocurrency) என்பது குறியாக்கவியல் (Cryptography) முறையைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கும் கணினிக் காசுகள்

கிரிப்டோகரன்சி என்றால் என்ன? பாதுகாப்பாக முதலீடு செய்ய உதவிக்குறிப்புகள்

கிரிப்டோகரன்சி என்றால் என்ன? கிரிப்டோகரன்சி என்பது டிஜிட்டல் கட்டண முறையாகும், இது பரிவர்த்தனைகளை சரிபார்க்க வங்கிகளை நம்பாது. இது ஒரு பியர்-டு-பியர் (Peer to Peer) அமைப்பு, இது எவருக்கும் எங்கும் பணம் அனுப்பவும்...