Friday, April 16, 2021

மேட் இன் இந்தியா ‘சந்திரன் மண்ணுக்கு’ இஸ்ரோ காப்புரிமை பெறுகிறது

0
பூமியில் செயற்கையாக சந்திரன் மண்ணை உற்பத்தி செய்யும் முறைக்கு இந்திய விண்வெளி நிறுவனம் காப்புரிமை பெற்றுள்ளது. சந்திரயன் -2 இன் தரையிறங்கும் பணியின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு (இஸ்ரோ) ஒரு...